Povraćaj sredstava i reklamacija

REKLAMACIJE

 

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepane delove, ulegnuća, ugnječenja i sl.) savetujemo da paket ne bi trebalo da preuzmete. U tom slučaju molimo Vas da nas pozovete telefonom na broj +38124862147 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu webshop@biliczki.com i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

Ukoliko ste zaprimili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas hitno a najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj +381 24862147, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu webshop@biliczki.com i opišete kakav problem imate sa poslatom robom. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice, koji zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na adresu webshop@biliczki.com. U slučaju reklamacije troškove vraćanja robe u oba pravca snosi Kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili nesaobrazan proizvod.

 

POVRAĆAJ SREDSTAVA

 

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava Kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica (delimično ili u celosti), a bez obzira na razlog vraćanja, EAST-WEST BRIDGE ADA d.o.o. Online Shop je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.